Σάββατο, 9 Ιουλίου 2011

Day 09: Favorite musical

Amazing story, we are all familiar with it, just a classic movie.

The phantom of the opera is here.. inside my head.


2 σχόλια: