Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2011

Day 4: Favorite drama

It used to be my favorite film too, and I have watched it soo many times I can't remember. Atonement makes me cry, the book is also amazing and I hell yeah, love this movie. (:
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου